Магістр: "Освітні, педагогічні науки". 1 семестр

Інформаційно-комунікаційні технології у проф. діяльності
залік1204Ліщина Валерій Олександрович
Педагогіка і  психологія у професійній діяльності
екзамен1204Смаль Ярослав Анатолійович
Управління освітньою діяльністю
залік
     180      6Пасічник Володимир Романович
Методологія та організація наукових досліджень залік      120        4Ліщук-Торчинська Тетяна Петрівна
Філософія освітиекзамен      120        4Ліщук-Торчинська Тетяна Петрівна
Основи інклюзивної освіти екзамен      120        4Савчук Надія Антонівна
Корекційна педагогіка і психологія
залік 
120
4 Хомік Оксана Миколаївна

Магістр: "Освітні, педагогічні науки". 2 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

 Дидактичні системи у освіті. Технології навчання.
екзамен1204Хомік Оксана Миколаївна
Моделювання діяльності фахівця. Професійна майстерністьзалік1504Пасічник Володимир Романович
Управління освітньої діяльності  екзамен       120        4 Пасічник Володимир Романович
Професійно-педагогічні комунікації іноземною мовою
 залік       180        6Мажула Тетяна 
Проектний менеджмент у закладах освіти
 залік      1204
Тарасюк Людмила Михайлівна
Технології soft skill залік 120 4Тарасюк Людмила Михайлівна
Асистентська практика 90
3
 

Магістр: "Освітні, педагогічні науки". 3 семестр

Методика викладання узакладах освітизалік1204Хомік Оксана Миколаївна
Фізична культура та психофізіологічний тренінг  залік      120       4Смаль Ярослав Анатолійович
Асистентська практика
 залік      270         9  
Переддипломна практика залік90        3 
Магістерська робота        300        10