Нормативні документи, що регулюють освітній процес у академії