МАГІСТРАТУРА

                                           "Фізична терапія, ерготерапія". 1 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності
 залік 120  4 Герасимюк Леся Сидорівна
Педагогічна і професійна психологія  іспит 120 4 Савчук Надія Антонівна.
Фізична культура та психофізіологічний тренінг залік  120  4 Ходінов Володимир Миколайович.
Косинський Едуард Олександрович.
Теорія і методика фізичної терапії, ерготерапії іспит  390 13  Хриплюк Олександр Петрович
Фізична терапія в педіатрії, акушерстві та гінекології іспит у другому семестрі  120 4 Колесник Ганна Василівна

                                               

                                           "Фізична терапія, ерготерапія". 2 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Фізична терапія в педіатрії, акушерстві та гінекології  іспит  180 6 Колесник Ганна Василівна
Новітні технології фізичної терапії  іспит  360  12 Ходінов Володимир Миколайович.
Савчук Ігор Володимирович.
Практика з фізичної терапії  залік 360  12 Колесник Ганна Василівна; Савчук Ігор Володимирович


                                        "Фізична терапія, ерготерапія". 3 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Методика викладання  у ВНЗ  іспит 120  4 Пасічник Володимир Романович
Теорія і методика адаптивної фізичної культури  іспит  150  5 Дручик Володимир Данилович.
Сучасні реабілітаційні технології фізичного виховання у ВНЗ  залік  150  5 Вільчковська Анастасія Едуардівна;
Хриплюк Олександр Петрович
Переддипломна практика  залік  180  6 Мезенцева Інна Василівна; Савчук Ігор Володимирович
Магістерська робота державний іспит  180  6 Мезенцева Інна Василівна; Савчук Ігор Володимирович