Магістр: "Фізична культура і спорт". 1 семестр

Дисципліна

Форма контролю

К-сть годин

К-сть кредитів

Викладач

Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності

залік

90

3

Ліщина Валерій Олександрович

Ділова іноземна мова

екзамен

90

3

Мажула Тетяна Василівна

Теорія і методика рекреації

н/п

60

2

Смаль Ярослав Анатолійович

Теорія і методика фітнесу

н/п

60

2

Смаль Ярослав Анатолійович

Педагогіка і психологія у професійній діяльності

екзамен

120

4

Смаль Ярослав Анатолійович

Професійна майстерність (за видами спорту)

н/п

120

4

Добринський Володимир Семенович

Сучасна система спортивного тренування та інноваційні проєкти у сфері фізичної культури і спорту

н/п

120

4

Борисюк Степан Юхимович

Методологія та організація наукових досліджень

залік

120

4

Ліщук-Торчинська Тетяна Петрівна

Кінезіологічне тейпування

залік

120

4

Сахарук Ігор Володимирович


Магістр: "Фізична культура і спорт". 2 семестр

Дисципліна

Форма контролю

К-сть годин

К-сть кредитів

Викладач

Теорія і методика рекреації

екзамен

90

3

Смаль Ярослав Анатолійович

Теорія і методика фітнесу

екзамен

90

3

Смаль Ярослав Анатолійович

Професійна майстерність (за видами спорту)

екзамен

120

4

Добринський Володимир Семенович

Сучасна система спортивного тренування та інноваційні проєкти у сфері фізичної культури і спорту

екзамен

120

4

Борисюк Степан Юхимович

Організація і проведення спортивно-масових заходів

залік

120

4

Гнітецький Леонід Володимирович

Виробнича практика (за видами спорту)

диф.залік

360

12

Борисюк Степан ЮхимовичМагістр: "Фізична культура і спорт". 3 семестр

Дисципліна

Форма контролю

К-сть годин

К-сть кредитів

Викладач

Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у закладах освіти

екзамен

120

4

Хомік Оксана Миколаївна

Теорія і методика адаптивної фізичної культури

залік

120

4

Ковальчук Андрій Дмитрович

Сучасні реабілітаційні технології фізичного виховання з закладах освіти

залік

120

4

Добринський Володимир Семенович

Асистентська практика

диф.залік

180

6

Хомік Оксана Миколаївна

Переддипломна практика

диф.залік

90

3

 

Магістерська робота

диф.залік

180

6

 

 
н/п  - не передбачена форма контролю згідно навчального плану у зазначеному семестрі