Бакалавр: "Фізична терапія, ерготерапія"

2 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Інформаційні технології (за проф. спрямуванням)

Залік

120

4

 

Анатомія людини

Екзамен

180

6

Павлович Ольга Сергіївна

Основи психології

Екзамен

120

4

Савчук Надія Антонівна

Технології софт скілс

Залік

120

4

Тарасюк Людмила Михайлівна

Конфліктологія

Залік

120

4

Распопов Євгеній Іванович

Проектний менеджмент

Залік

120

4

Тарасюк Людмила Михайлівна

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Залік

120

4

Дручик Володимир Данилович

 

 

3 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

60

2

Мажула Тетяна Василівна

Фізіологія людини

Залік

120

4

Стеценко Григорій Семенович

Основи фізичної терапії, ерготерапії

Екзамен

150

5

Ткачук Тетяна Миколаївна

Анатомія людини

Екзамен

90

3

Павлович Ольга Сергіївна

Біологічна хімія рухової активності

Залік

90

3

Павлович Ольга Сергіївна

Адаптивна фізична рекреація та реабілітація

Залік

120

4

Іщук Наталія Миколаївна

Основи медичних знань

Екзамен

150

5

Колесник Ганна Василівна

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Залік

120

4

Дручик Володимир Данилович

 

4 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Екзамен

90

3

Мажула Тетяна Василівна

Фізіологія людини

Екзамен

120

4

Стеценко Григорій Семенович

Психологічна та соціальна реабілітація

Залік

120

4

Савчук Надія Антонівна

Педагогіка в проф діяльності

Залік

120

4

Хомік Оксана Миколаївна

Патологічна анатомія та фізіологія

Екзамен

150

5

Павлович Ольга Сергіївна

Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація

Залік

150

5

Сахарук Ігор Степанович

Гігієна

Залік

150

5

Павлович Ольга Сергіївна

 

5 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Долікарська медична допомога у невідкладних станах

Екзамен

120

4

Колесник Ганна Василівна

Діагностика і моніторинг функціонального стану

Залік

120

4

Савчук Ігор Володимирович

Фізична терапія, ерготерапія в педіатрії, акушерстві та гінекології

Екзамен

180

6

Колесник Ганна Василівна

Фізична терапія, ерготерапія при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату

 

Екзамен

180

6

Сахарук Ігор Степанович / Курасевич Іван Ігорович

Фізіотерапія

Залік

90

3

Мезенцева Інна Василівна

Фізіологія рухової активності, біомеханіка

Екзамен

120

4

Романюк Валентина Миколаївна

Масаж

Залік

90

3

Ярликова Валентина Дем’янівна

 

6 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Масаж

Екзамен

150

5

Ярликова Валентина Дем’янівна

Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях внутрішніх органів

Екзамен

180

6

Колесник Ганна Василівна

Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії, ерготерапії

Залік

120

4

Мезенцева Інна Василівна

Клінічна практика при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

Диф. залік

270

9

 

Клінічна практика в педіатрії

Диф. залік

180

6

 

 

7 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях органів чуття

Залік

90

3

Сахарук Ігор Степанович

Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях серцево-судинної системи

Екзамен

180

6

Савчук Ігор Володимирович

Фізична терапія, ерготерапія при  захворюваннях та травмах нервової системи

Екзамен

150

5

Савчук Ігор Володимирович

Теорія і технології адаптивного фізичного виховання при різних нозологіях (зір, слух, ОРА, інтелект)

Залік

90

3

Іщук Наталія Миколаївна

Лікувальний масаж

Залік

120

4

Ярликова Валентина Дем’янівна

Нетрадиційні засоби оздоровлення

Залік

90

3

Мезенцева Інна Василівна

Особливості кінезіологічного тейпування при

різних патологіях

Залік

90

3

Сахарук Ігор Степанович

Фізична терапія, ерготерапія в онкології та паліативній медицині

Залік

90

3

Ткачук Тетяна Миколаївна

 

8 семестр

Практикум з навичок ОСП(К)І

Диф. залік

90

3

Мезенцева Інна Василівна

Курсова (кваліфікаційна) робота

Диф. залік

90

3

 

Клінічна практика при порушенні діяльності серцево-судинної системи

Диф. залік

270

9

 

Клінічна практика при порушенні діяльності дихальної системи

Диф. залік

180

6

 

Клінічна практика при порушенні діяльності нервової системи

Диф. залік

270

9

 

Підсумкова атестація

Екзамен