Підсумкова атестація для студентів ОР бакалавр спеціальності Фізична терапія, ерготерапія складається з комплексного тестового екзамену.

Підсумкова атестація для студентів ОР бакалавр спеціальності Середня освіта (Фізична культура) складається з комплексного тестового екзамену та захисту бакалаврської роботи.

Підсумкова атестація для студентів ОР магістр спеціальності Фізична культура та Фізична терапія, ерготерапія складається з захисту магістерської роботи.