дисципліна циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів ОКР "магістр"