Навчальна дисципліна "Історія та культура України" має на меті допомогти студентам зрозуміти і засвоїти суть історичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються нині в Україні, закріпити в пам’яті програмний матеріал в історичний послідовності та вміти критично аналізувати потрібну інформацію і застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності.