Курс “Практикум з психології педагогічного спілкування” має за мету оволодіння основними поняттями психології спілкування, знаннями відповідних зарубіжних і вітчизняних теорій, категоріями аналізу людського спілкування. Для цього передбачається:

·         по-перше, ознайомлення студентів з теоретичними і методологічними основами психології комунікацій;

·         по-друге, проходження елементів комунікативного психотренінгу в якості учасників групи, який спрямований на розвиток комунікативних здібностей, на підвищення соціально-психологічної компетентності особистості.

Курс займає важливе місце в системі учбових дисциплін, які забезпечують професійно-практичну підготовку майбутніх працівників сфери туризму, де ефективна комунікація забезпечує професійну самореалізацію.

Завданням вивчення курсу є теоретична та практична підготовка студентів з питань :

 • сторони спілкування,
 • бар’єри спілкування,
 • природа діалогу і його структура,
 • транзактне спілкування,
 • співвідношення індивідуальності в спілкування  зі стилем спілкування,
 • поняття про культуру спілкування.
 • аналіз процесу і структури спілкування,
 • виявлення різних способів спілкування (вербального - невербального, слухання - говоріння і т.д.)
 • розпізнавання різних способів і моделей спілкування;
 • діагностика індивідуальних особливостей спілкування;
 • формування професійної культури спілкування.