Метою курсу ознайомити студентів з основами івентивного туризму, його різновидами та особливостями організації в туристичної діяльності, показати професійні засади організації таких видів туризму. Курс має важливе значення для формування професійно-технічних навичок майбутніх фахівців туризму.