Метою ознайомити студентів з основами  знань про види активного туризму, про обов`язки безпеки для підготовки студентів до виконання професійних обов’язків у різних видах активного туризму, вивчення принципів організації активного туризму. Курс має важливе значення для формування професійних навичок майбутніх фахівців з туризму.