«Статистика в туризмі» - навчальна дисципліна, яка вивчає статистичну методологію економічного обґрунтування і прийняття рішень в туристичній галузі з врахуванням оцінки поточного стану та прогнозування тенденцій розвитку сфери виробництва та розподілу туристичної продукції. Основне завдання статистичної методології вивчення кількісних закономірностей, що супроводжують структуру, динаміку, взаємозв'язки явищ в індустрії туризму. Об'єктом навчальної дисципліни є ринок туристичних послуг. Предметом навчальної дисципліни є освоєння статистичної методології і її використання в побудові стратегій розвитку туристичних підприємств і в цілому національної туристичної галузі з врахуванням наявних тенденцій її розвитку

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування знань і навичок проведення статистичних досліджень в діяльності підприємств, установ та організацій сфери туризму. Процес навчання бакалаврів з туризму повинен вивчати формування теоретичних знань і практичних навичок статистичної оцінки. Явищ і процесів суспільного життя, опанування методів статистичного аналізу, розрахунків необхідних показників і прогнозування їх динаміки.