Курс «Історія туризму» спрямований на формування у студентів базових знань і практичних навичок з історії розвитку туризму для вирішення різноманітних завдань у майбутній професійній діяльності фахівців туризму.

Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою курсу є оволодіння студентами спеціальними знаннями історії становлення і розвитку туризму в різних країнах світу та в Україні для усвідомлення регіональних, національних та інших особливостей формування туризму протягом історії становлення людства та окремих країн світу. Завданням курсу є: вивчення природних і антропогенних чинників історичного розвитку туризму, соціальних умов, що впливають на формування туристичної діяльності, вивчення закономірностей впливу всіх чинників і умов навколишнього середовища на розвиток туризму. На цій основі робиться наукове обґрунтування та розроблення методів, правил та програм, що спрямовані на панування головних чинників розвитку туризму в світі, а також виявлення основних чинників подальшого активного розвитку цієї галузі в нашій країні з метою їх активного впровадження в туристичну діяльність.