Вивчення навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця» передбачає розв'язання низки завдань професійної та практичної підготовки фахівців вищої кваліфікації,зокрема: визначати, аналізувати та створювати моделі освітньої та професійної підготовки викладачів вищої школи; формувати у майбутніх викладачів закладів вищої освіти уміння моделювати освітню та професійну підготовку фахівця у вищому навчальному закладі, навчальний процес; створювати власну модель навчання; формування у магістрантів умінь будувати структурно-логічну схему підготовки фахівця, впорядковувати структурно-логічні зв’язки розділів навчальних дисциплін, складати програму навчальної дисципліни.