Виникнення, розвиток і подолання конфліктів різного рівня є  неминучим явищем сучасності. Кожна людина, група, організація, владні структури, держава на певному етапі свого співіснування неодноразово  стикаються з тим чи іншим видом конфлікту. Уникнути конфліктів і їх  наслідків у принципі неможливо, тому необхідно ознайомитися з  досвідом їх вирішення, навчитися дотримуватися певних існуючих  правил, спрямованих на врегулювання конфліктів.  Навчальна дисципліна  «Конфліктологія» є вибірковою навчальною дисципліною та вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційного рівня  «Бакалавр» для всіх форм навчання

 

Метою викладання навчальної  дисципліни  «Конфліктологія» є вивчення студентами теоретичних основ  конфліктології та оволодіння практичними навичками аналізу конфліктів,  вироблення вмінь контролювати конфліктну ситуацію та ефективно  управляти конфліктами на підприємстві.

Для досягнення мети поставлені такі основні  завдання:  

-                ознайомлення з концептуальними теоріями конфліктології;

-                формування та закріплення навичок аналізу природи конфлікту,  визначення їх видів та динаміки розвитку;  

-                засвоєння методів ефективного управління конфліктами;

-                вивчення методики аналізу конфліктів.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

Ø   принципи, методи та функції конфліктології;

Ø   основні концепції конфліктології;

Ø   джерела та причини виникнення конфліктів;

Ø   роль конфліктів в системі суспільних відносин;

Ø   стратегії управління конфліктами;

Ø   нормативну базу урегулювання конфліктів

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:

Ø   діагностувати основні типи конфліктів;

Ø   описувати та пояснювати їх специфіку;

Ø   аналізувати фактори, передумови та наслідки конфліктів;

Ø   моделювати варіанти їх розвитку та вирішення;

Ø   розробляти комплекси заходів щодо управління конфліктами;

Ø   складати карту конфлікту на конкретних кейсах;

визначати та формулювати позиції сторін та стадії конфлікту.