Бакалавр: "Фінанси, банківська справа і страхування". 1 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Історія та культура Україниекзамен120Марківська Людмила Леонтіївна 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)екзамен120 4
Економічна теоріяекзамен1806Мишко Олена Валентинівна 
Інноваційні процесиекзамен1204
Екологія  залік
1204Мезенцева Інна Василівна 
Інформатика та КТ залік 120 4 Струс Роман васильович
Трудове правозалік120

Литвин Олександр петрович


Бакалавр: "Фінанси, банківська справа і страхування". 2 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Філософіяекзамен1204
Історія економіки та економічної думкиекзамен1505
Інформатика та КТ екзамен 60Струс Роман Васильович 
Макроекономіка екзамен180
Економіко-математичні методи та моделі екзамен150 
Психологіязалік 120Савчук Надія Антонівна 
Конфліктологія залік120 Павлишина Наталія Борисівна 

Бакалавр: "Фінанси, банківська справа і страхування". 3 семестр

Мікроекономікаекзамен1505Хомік Оксана Миколаївна
Менеджмент (за професійним спрямуванням) екзамен 180 Мишко Олена Валентинівна
Міжнародна економіка екзамен 1505Хомік Оксана Миколаївна 
 Українська мова за проф. спрям.екзамен  120 4 Тарасюк Людмила Михайлівна
Основи науково-дослідної роботи залік 120 Мельничук Ольга Вікторівна
Основи здорового способу життя залік 180 Пасічник Володимир Романович/Чеханюк Людмила Олексіївна

Бакалавр: "Фінанси, банківська справа і страхування". 4 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Економіка підприємстваекзамен1806
Бухгалтерський облікекзамен1204Хомік Оксана Миколаївна
Фінансовий менеджментекзамен  180 
Статистика екзамен 120 Хомік Оксана Миколаївна
Фінанси залік 210 7 Мишко Олена Валентинівна
Навчальна практикадиференційований залік  90 3

Бакалавр: "Фінанси, банківська справа і страхування". 5 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Маркетинг (за професійним спрямуванням)екзамен1806Мишко Олена Валентинівна
Фінансиекзамен903Мишко Олена Валентинівна
Економіка праці і соціально-трудові відносини екзамен 180 Коваль Ольга Григорівна
Фінансово-банківська статистика екзамен 180 Коваль Ольга Григорівна
Соціологія залік 150 Павлишина Наталія Борисівна
Банківські операції залік 120 Савчук Ярослава Олександрівна

Бакалавр: "Фінанси, банківська справа і страхування". 6 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Гроші і кредитекзамен31010Коваль Ольга Григорівна
Економічний аналізекзамен1806Хомік Оксана Миколаївна
Державне регулювання економіки екзамен180 Коваль Ольга Григорівна
Фінансовий аналіз залік150  5 Савчук Ярослава Олександрівна
Виробнича практика диференційований залік 90 Коваль Ольга Григорівна

Бакалавр: "Фінанси, банківська справа і страхування". 7 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Фінанси підприємствекзамен2408Савчук Ярослава Олександрівна
Банківська системаекзамен1806Савчук Ярослава Олександрівна
Бюджетна системаекзамен  180 Коваль Ольга Григорівна
Страхуванняекзамен 150 5 Мишко Олена Валентинівна
Право (за професійним спрямуванням)залік 150 Литвин Олександр Петрович 

Бакалавр: "Фінанси, банківська справа і страхування". 8 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Податкова системаекзамен1505Коваль Ольга Григорівна
Фінансовий ринокекзамен1354,5Хомік Оксана Миколаївна
Інвестування екзамен 120Хомік Оксана Миколаївна 
Виробнича практика диференційований залік 31510,5 Коваль Ольга Григорівна 
Практика з фінансово-банківської діяльності диференційований залік 180 6 Коваль Ольга Григорівна