Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 1 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Історія та культура Україниекзамен1204Марківська Л.Л.
Распопов Є.І.
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)екзамен1204       Гарасюк Д.М.
 Професійна етика залік      120        4        Редчук Р.О.
 Екологія  залік      120        4       Мезенцева І.В.
 Трудове право залік      120        4       Литвин О.П.
      Гусєв Ю.М.
 Інформатика та К.Т. залік     120        4      Струс Р.В.
      Сілюк В.Ю.
 Документознавча пропедевтиказалік      120        4   Мациборська О.М.

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 2 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Конфліктологіязалік1204Павлишина Н.Б.
Кулик А.М.
Психологія залік1204        Савчук Н.А.
 Філософія  екзамен     120        4        Распопов Є.І.
 Основи теорій і практик соціальних комунікацій залік     180        6          Редчук Р.О.
 Діловодство екзамен     180        6      Герасимюк Л.С.
 Інформатика та К.Т. екзамен      120        4          Струс Р.В.
         Сілюк В.Ю.
 Документознавча пропедевтика екзамен     120        4 Мациборська О.М.

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 3 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Українська мова за проф. спрямуваннямекзамен1204Тарасюк Л.М.
Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування за проф. спрямуваннямекзамен1204        Мишко О.В.
 Право за проф. спрямуванням екзамен    180       6       Литвин О.П.
        Гусєв Ю.М.
 Основи науково-дослідної роботи залік    120       4   Павлишина Н.Б.
 Основи здорового способу життя залік    180       6      Пасічник В.Р.
       Довгун Ф.Ф.
 Практикум зі спеціального діловодства(управлінське, кадрове, муніципальне, нотаріальне і т.д.)      60       2   Герасимюк Л.С.
 Практикум з комп'ютерного діловодства залік    120       4   Герасимюк Л.С.

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 4 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Документознавствоекзамен
курсова робота
1806Марківська Л.Л.
Мациборська О.М.
Архівознавствоекзамен1806    Марківська Л.Л.
       Тарасюк Л.М.
Мова ділових паперів іноземною мовою залікзалік      180       6     Гарасюк Д.М. 
 Практикум зі спеціального діловодства(управлінське, кадрове, муніципальне, нотаріальне і т.д.)залік     180       6    Герасимюк Л.С. 
 Виробнича практика з документообігу та діловодства диф. залік     180     6(4  тижні) 

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 5 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Соціологія залік1204Павлишина Н.Б.
Патентна та ліцензійна діяльністьекзамен1505        Гарасюк Д.М.
 Стандартизація в інформаційно-документних технологіяхекзамен       150        5  Мациборська О.М. 
 Інформаційний сервіс інтернетекзамен       180         6           Струс Р.В. 
 Комунікаційний дизайн. Презентація інформації (практикум)залік       180         6        Герасимюк Л.С. 
 Організація діяльності прес-службзалік       120         4         Тарасюк Л.М. 

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 6 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Аналітико-синтетична обробка документівекзамен1806Сірук Н.М.
Організація інформаційно-аналітичної діяльностіекзамен
курсова робота
1806  Мациборська О.М.
 Державне управліннязалік      120         4        Тарасюк Л.М. 
 Спеціальне документознавствозалік       240        8   Мациборська О.М. 
 Виробнича практика з інформаційно-документних технологій диф. залік       180         6  

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 7 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Автоматизовані інформаційно-документні системизалік1806Струс Р.В.
Гарасюк Д.М.
Електронний документообігзалік1806       Тарасюк Л.М.
 Комунікативістикаекзамен       180         6   Мациборська О.М. 
 Організація звязків з громадскістюзалік       180         6          Тарасюк Л.М. 
 Право за проф. спрямуваннямзалік       180        6         Литвин О.П.
         Гусєв Ю.М. 

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 8 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Документне забезпечення управлінняекзамен1806Редчук Р.О.
Методи та засоби інформаційної діяльностіекзамен1505          Струс Р.В.
 Організація представницьких заходівзалік       180         6          Редчук Р.О. 
Організація інформаційної діяльності в управлінні залік      120        4          Редчук Р.О.
         Струс Р.В. 
 Комунікативістика курсова робота     Мациборська О.М.
     Тарасюк Л.М. 
 Виробнича практика з інформаційно-комунікаційних технологій в документній сфері диф. залік      270     9 (6 тижнів)