Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 1 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Історія та культура Україниекзамен1204Марківська Л.Л.
Распопов Є.І.
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)екзамен1204       Семенюк Л.Й.
 Професійна етика залік      120        4        Редчук Р.О.
 Екологія  залік      120        4       Мезенцева І.В.
 Трудове право залік      120        4       Литвин О.П.
      Гусєв Ю.М.
 Інформатика та К.Т. залік     120        4      Струс Р.В.
 Документознавча пропедевтиказалік      120        4   Мациборська О.М.

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 2 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Конфліктологіязалік1204Павлишина Н.Б.
Кулик А.М.
Психологія залік1204        Савчук Н.А.
 Філософія  екзамен     120        4      Марківська Л.Л.  Распопов Є.І.
 Основи теорій і практик соціальних комунікацій залік     180        6          Редчук Р.О.
 Діловодство екзамен     180        6      Герасимюк Л.С.
 Інформатика та К.Т. екзамен      120        4          Струс Р.В.      
 Документознавча пропедевтика екзамен     120        4 Мациборська О.М.

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 3 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Українська мова за проф. спрямуваннямекзамен1204Тарасюк Людмила Михайлівна
Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування за проф. спрямуваннямекзамен1204Мишко Олена Валентинівна
 Право за проф. спрямуванням екзамен    180       6       Литвин О.П.

Гусєв Юрій Михайлович

 Основи науково-дослідної роботи залік    120       4Мельничук Ольга Вікторівна
 Основи здорового способу життя залік    180       6     Пасічник В.Р.

 Чеханюк Людмила Олексіївна


 Практикум зі спеціального діловодства(управлінське, кадрове, муніципальне, нотаріальне і т.д.)      60       2Герасимюк Леся Сидорівна
 Практикум з комп'ютерного діловодства залік    120       4 Герасимюк Леся Сидорівна

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 4 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Документознавствоекзамен
курсова робота
1806Мельничук Ольга Вікторівна
Архівознавствоекзамен1806

   Марківська Людмила Леонтіївна, 

Тарасюк Людмила Михайлівна

Мова ділових паперів (іноземною мовою)залік      180       6   Ковальчук Оксана Миколаївна
 Практикум зі спеціального діловодства(управлінське, кадрове, муніципальне, нотаріальне і т.д.)залік     180       6    Герасимюк Леся Сидорівна
 Виробнича практика з документообігу та діловодства диф. залік     180     6(4  тижні) 

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 5 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Соціологія залік1204Павлишина Наталя Борисівна
Державне управління
залік1505Мельничук Ольга Вікторівна  
 Стандартизація в інформаційно-документних технологіяхекзамен       150        5    Мациборська Олена Маноліївна
 Методи та засоби інформаційної діяльностіекзамен       180         6 Струс Роман Васильович
 Комунікаційний дизайн. Презентація інформації (практикум)залік       180         6  Герасимюк Леся Сидорівна
 Організація діяльності прес-службзалік       120         4         Тарасюк Людмила Михайлівна

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 6 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Аналітико-синтетична обробка документівекзамен1806Сірук Наталя Михайлівна
Організація інформаційно-аналітичної діяльностіекзамен, 
курсова робота
1806    Мациборська Олена Маноліївна
Патентна та ліцензійна діяльність екзамен     120         4 Мельничук Ольга Вікторівна  
 Спеціальне документознавствозалік       240        8      Мациборська Олена Маноліївна
 Виробнича практика з інформаційно-документних технологій диф. залік       180         6  

Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 7 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Методи та засоби інформаційної діяльності екзамен1806Струс Роман Васильович
Організація представницьких заходівзалік1806Редчук Римма Олександрівна 
 Комунікативістикаекзамен       180         6   Мациборська Олена Маноліївна
 Організація звязків з громадскістюзалік       180         6 Тарасюк Людмила Михайлівна
 Право за проф. спрямуваннямзалік       180        6         Литвин О.П

Гусєв Юрій Михайлович


Бакалавр: "Документознавство та інформаційна діяльність". 8 семестр

Дисципліна

Форма контролю

Годин

Кредитів

Викладач

Документне забезпечення управлінняекзамен1806Редчук Римма Олександрівна, Тарасюк Л.М.
Автоматизовані інформаційно-документні системи
залік1505            Тарасюк Людмила Михайлівна
Електронний документообіг залік       180         6             Тарасюк Людмила Михайлівна
Менеджмент кадрової службизалік      120        4              Тарасюк Людмила Михайлівна
 Комунікативістика курсова робота    Мациборська Олена Маноліївна
 Виробнича практика з інформаційно-комунікаційних технологій в документній сфері диф. залік      270     9 (6 тижнів)